Bruken av konkreter i undervisning

gumballs tyggegummiballer konkreterNår jeg er på møter med matematikk- og naturfagslærere, hører jeg alltid mye om konkreter. Det er så viktig å bruke konkreter for at elevene skal forstå hva teorien betyr. Dette er logisk, ikke sant? Når man viser en teori sammen med noe som er mer konkret, altså mer håndfast, vil teorien sannsynligvis bli lettere å forstå. Jeg gjør det samme i mine språkfag. Når jeg skal forklare noe, prøver jeg å velge eksempler fra mine elevers hverdag. Vi kobler ny kunnskap til gammel kunnskap, legger til form og farge. Det er så elementært at vi ikke alltid tenker over det. I dag fikk jeg en veldig effektiv påminnelse om konkretenes effekt i undervisning.

 

Om du du er interessert i bruk av konkreter i undervisning, bør du se denne videoen. Jeg har sjelden sett konkreter blitt brukt mer overbevisende enn her. Denne videoen viser forfatter og journalist Roy Beck holde et foredrag om immigrasjon og fattigdom i verdenssamfunnet. Videoen heter “World Poverty, Immigration and Gumballs” og det er nettopp tyggegummiballer (gumballs) Beck bruker som konkreter i videoen. Han presenterer hvor mange ekstremt fattige som finnes i verden, og hvordan immigrasjon inn til USA påvirker de ekstremt fattige. Tallene presenteres med tyggegummiballer på en svært tydelig måte. Hver tyggegummiball representerer 1 million mennesker. Bruken av fargerike tyggegummiballer i glass og krukker er svært behagelig for øye. Jeg kunne ikke unngå å bli imponert over hvor lett han klarer illustrerer poengene sine. Se videoen nedenfor.

Hvorvidt tallene og resten av informasjonen Roy Beck gir i denne videoen er korrekt, kan ikke jeg vurdere. Selv om tallene og budskapet han formidler er tankevekkende, er det ikke dette jeg ønsker å sette fokus på i dette blogginnlegget. Jeg er fascinert av formidlingsevnen hans. For hva er det han egentlig sier til publikummet sitt? Fakta og tall. Tallene er store og mange. Det kan fort bli vanskelig å skille dem fra hverandre. For å være ærlig er det også med tydelige konkreter vanskelig å huske de enkelte tallene. Det som sitter igjen er forståelsen av omfanget. Selv om jeg etter å ha sett videoen ikke husker nøyaktig hvor mange ekstremt fattige som var i de enkelte landene, forstår jeg at det var så mange hundre millioner flere enn den ene millionen som kom til USA. Jeg forstod også at antallet ekstremt fattige økte mye fortere enn den ene millionen i året. Det er det jeg sitter igjen med. Det er også det jeg tror var målet hans. Konklusjon er at konkretene hans fungerte. Ved hjelp av tyggegummiballer ble tørre tall og statistikk forståelig. I tillegg ble jeg minnet på at jeg aldri må glemme konkretene.

 
Denne bloggen Skoleveien.net er presentert på Bloggurat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*