Lærer? Hva er det?

Læreryrket er et yrke de fleste har en formening om. De fleste av oss kjenner en lærer, eller har i det minste kjent en lærer. Uansett om vi selv er lærere eller ikke, har vi dannet oss et bilde av hva en lærer er og skal være. En lærer er en person som underviser i et fag. Det er også ofte en person som elever kan gå til for å få råd. Spørsmålet er om dette bildet stemmer overens med dagens virkelighet i den norske skolen. Mitt svar er “Ja, men det er bare en del av hverdagen min”.

Læreryrket er ikke lenger hva det en gang var. Utvikling er ikke nødvendigvis negativt i seg selv. Det er når utviklingen trekker lærerne vekk fra undervisningen at det må være lov å heve stemmen og stille spørsmålstegn ved om vi virkelig er med på en utvikling, eller kun en forandring. Utfordringen ligger i at mens vi generelt i samfunnet får økt arbeidsdeling ved at ulike personer gjør ulike oppgaver, er læreryrket i ferd med å bli et potet-yrke. Det sies at poteten kan brukes til alt. Det mener man tydeligvis også om lærerne. Man får stadig høre om lærere som må være helsesøstre, rådgivere og utføre vaktmestertjenester. Felles for alle lærere er at de i dag i stor grad er kontorpersonell i tillegg til undervisningspersonell, og stadig nye oppgaver legges til uten at noe trekkes fra. Skolevesenet er i dag så bundet opp av juridiske retningslinjer at lærerne og elevene ikke kan konsentrere seg om å formidle og motta lærdom.

I september startet Utdanningsforbundet et opprop som heter “La lærerne være lærere”. På Utdanningsforbundet side står det:

“Utdanningsforbundet ønsker at lærere, elever foreldre og andre som er opptatt av kvalitet i utdanningen skal signere oppropet. Bakgrunnen for vårt enkle krav om at lærere må få være lærere er flere undersøkelser som viser at lærerne bruker mye tid på oppgaver som stjeler tid fra den faglige oppfølgingen av elevene.”

 

Dette oppropet er ikke laget fordi lærere syter og vegrer seg for å jobbe. Det er bare et ønske om å gjøre det som faktisk er jobben vår. Kan ikke noen andre settes inn til å utføre oppgaver som de er utdannet til å gjøre?

For meg så handler dette til syvende og sist om respekt. Respekt for lærere, elever, undervisning og de målene man skal nå. Det er også et spørsmål om respekt for det øvrige personalet på skolen som møter slitne og frustrerte elever og lærere hver dag. Situasjonen slik den er i dag gagner ingen. Skriv under på oppropet og vær med på å sørge for at elevene kan få best mulig undervisning. Forvent og krev gjerne gode resultater og stor innsats av oss lærere, men la oss da også gjøre jobben vår.

Klikk her for å lese mer om hvordan du signerer oppropet.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*